Linedance Tanz - Liste

"1 B"

Seite 419

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabelle Tanz
 Link 1. Link 2.
                                                                                                                                                                  

                                   

 
  1. B
 Video Tanzbeschreibung

 

 

 

 

 

Nr. 01

 

 

 

 

 

 Be Bob *

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ka

                     

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ne

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 Noch kein Link

 

 

 Tabelle Tanz
 Link 1. Link 2.
                                                                                                                                                                  

                                   

 
  2. B
 Video Tanzbeschreibung

 

 

 

 

 

Nr. 02

 

 

 

 

 

 

Black Coffee * / Musik: = Mitternacht

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ka

                     

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ne

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 Noch kein Link

 

 

 Tabelle Tanz
 Link 1. Link 2.
                                                                                                                                                                  

                                   

 
  3. B
 Video Tanzbeschreibung

 

 

 

 

 

Nr. 03

 

 

 

 

 Billy´s Dance  1

 

 Paartanz

 

 Titel: = San Francisco

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ka

                     

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ne

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 Noch kein Link

 

 

 Tabelle Tanz
 Link 1. Link 2.
                                                                                                                                                                  

                                   

 
  4. B
 Video Tanzbeschreibung

 

 

 

 

 

Nr. 04

 

 

 

 

 Billy´s Dance  2

 

 Paartanz

 

 Titel: = San Francisco

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ka

                     

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ne

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 Noch kein Link

 

 

 Tabelle Tanz
 Link 1. Link 2.
                                                                                                                                                                  

                                   

 
  5. B
 Video Tanzbeschreibung

 

 

 

 

 

Nr. 05

 

 

 

 

 

 Bandido`s Last Ride

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ka

                     

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ne

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 Noch kein Link

 

 

 Tabelle Tanz
 Link 1. Link 2.
                                                                                                                                                                  

                                   

 
  6. B
 Video Tanzbeschreibung

 

 

 

 

 

Nr. 06

 

 

 

 

 

 Bosa Nova

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ka

                     

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ne

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 Noch kein Link

 

 

 Tabelle Tanz
 Link 1. Link 2.
                                                                                                                                                                  

                                   

 
  7. B
 Video Tanzbeschreibung

 

 

 

 

 

Nr. 07

 

 

 

 

 

 Billy Jean

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ka

                     

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ne

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 Noch kein Link

 

 

 Tabelle Tanz
 Link 1. Link 2.
                                                                                                                                                                  

                                   

 
  8. B
 Video Tanzbeschreibung

 

 

 

 

 

Nr. 08

 

 

 

 

 

 Bob The Be

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ka

                     

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ne

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 Noch kein Link

 

 

 Tabelle Tanz
 Link 1. Link 2.
                                                                                                                                                                  

                                   

 
  9. B
 Video Tanzbeschreibung

 

 

 

 

 

Nr. 09

 

 

 

 

 

 Boot Scootin`Boogie

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ka

                     

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ne

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 Noch kein Link

 

 

 Tabelle Tanz
 Link 1. Link 2.
                                                                                                                                                                  

                                   

 
  10. B
 Video Tanzbeschreibung

 

 

 

 

 

Nr. 10

 

 

 

 

 

 Bread And Butter

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ka

                     

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ne

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 Noch kein Link

 

 

 Tabelle Tanz
 Link 1. Link 2.
                                                                                                                                                                  

                                   

 
  11. B
 Video Tanzbeschreibung

 

 

 

 

 

Nr. 11

 

 

 

 

 

 Butterfly

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ka

                     

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ne

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 Noch kein Link

 

 

 Tabelle Tanz
 Link 1. Link 2.
                                                                                                                                                                  

                                   

 
  12. B
 Video Tanzbeschreibung

 

 

 

 

 

Nr. 12

 

 

 

 

 

 Ballymore Boys

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ka

                     

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ne

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 Noch kein Link

 

 

 Tabelle Tanz
 Link 1. Link 2.
                                                                                                                                                                  

                                   

 
  13. B
 Video Tanzbeschreibung

 

 

 

 

 

Nr. 13

 

 

 

 

 

 Butterfly "Paartanz"

 

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ka

                     

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ne

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 Noch kein Link

 

 

 Tabelle Tanz
 Link 1. Link 2.
                                                                                                                                                                  

                                   

 
  14. A
 Video Tanzbeschreibung

 

 

 

 

 

Nr. 14

 

 

 

 "Billinda"

 

 Linda Falla`s = Titel

 "Billy Bob`s

 

 Texas"geschrieben und getanzt von Tfd Sabine.

 

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ka

                     

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ne

 

 

 

 

 

 

 

 

     Link 3.     

 Noch kein Link
    
  

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ka

 

 

 
    
   
 

 

 

 Tabelle Tanz
 Link 1. Link 2.
                                                                                                                                                                  

                                   

 
  15. B
 Video Tanzbeschreibung

 

 

 

 

 

Nr. 15

 

 

 

 

 

 
Bread and Butter 2

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ka

                     

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ne

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 Noch kein Link

 

 

 Tabelle Tanz
 Link 1. Link 2.
                                                                                                                                                                  

                                   

 
  16. B
 Video Tanzbeschreibung

 

 

 

 

 

Nr. 16

 

 

 

 

 

Bible Belt Country

Catalan Style

 

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ka

                     

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ne

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 Noch kein Link

 

 

 Tabelle Tanz
 Link 1. Link 2.
                                                                                                                                                                  

                                   

 
  16. B
 Video Tanzbeschreibung

 

 

 

 

 

Nr. 16

 

 

 

 

 

Bible Belt Country

Catalan Style

 

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ka

                     

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ne

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 Noch kein Link

 

 

 


 

 

 

 Tabelle Tanz
 Link 1. Link 2.
                                                                                                                                                                  

                                   

 
  0. A
 Video Tanzbeschreibung

 

 

 

 

 

Nr. 00

 

 

 

 

 

Rohling

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ka

                     

 

 

 

tanzbeschreibung-als-symbol-ne

 

 

 

 

 

 

 

 

     Noch kein Link     

 Noch kein Link

 

 

 


 

 

Seite 234

 

Linedance Tanz Liste 2 B, ist noch Leer!

 

Seite 276

 

Zu den Tanz - Beschreibungen "B"

 

 

 


 

 

Seite 194

 

Zur L.D. Tanz - Listen

Seite 420

 

Zur Tanz - Liste "C"

 

 


 

 

 

 

Seite 419

Meine Country Linedance Hobbyseite 0